BD-5

Lekciju kurss no uzņēmuma Deloitte partnera mākslīgā intelekta jomā

No 2. novembra sākas Deloitte partnera Igora Rodina lekciju cikls maģistra programmas “Dubultais diploms datorzinātnēs: datu analitika un mākslīgais intelekts” pēdējā kursa studentiem.

Šī gada lekciju kurss ir vērsts uz ģeneratīvā mākslīgā intelekta (Generative AI) tehnoloģiju, tā pielietojumu reālu biznesa problēmu risināšanā un attīstības perspektīvām. Studiju kursa ietvaros ir iekļauts studentu projektu darbs lielo valodu modeļu precizēšanas jomā.

Viena no būtiskākajām TSI atšķirīgajām iezīmēm ir nozares profesionāļu pieredzes lielā iesaiste izglītības procesā, un I. Rodina lekciju cikla ietvaros maģistrantiem būs lieliska iespēja iedziļināties industrijai aktuālajos jautājumos, caur lielākās starptautiskās konsaltinga kompānijas Deloitte pieredzi.

contact us

raksti mums