lecture

Lekcija par programmas direktores doktorantūras promocijas darbu

Pagājušajā nedēļā TSI maģistrantūras studentiem bija iespēja apmeklēt unikālu lekciju.

Dubultā diploma maģistra programmas “Aviācijas vadība un ilgtspējība” (sadarbībā ar UWE Bristol) direktore – Olga Zervina – iepazīstināja studentus ar savu doktorantūras promocijas darbu – “Automatizētās vērtību noteikšanas metodoloģija uz e-tekstu analīzes pamata gaisa transporta nozarē”.

Studentiem bija iespēja uzzināt vairāk par pētījumu, kura mērķis bija izstrādāt uz datiem balstītas lēmumu pieņemšanas metodes un procedūras aviācijas vadības jomā.

contact us

raksti mums