AdobeStock_279054943

Labākais starp privātajām augstskolām starptautiskajā Latvijas zinātnisko institūciju novērtējumā

Jaunākais starptautiskais Latvijas zinātnisko institūciju novērtējums, ko pasūtīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un ko veica Tehnopolis piesaistītie ārvalstu eksperti, liecina par ievērojamu progresu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (līdz 2013. gadam) valstī kopumā. Šī novērtējuma rezultāti ir atklāti, un tos var apskatīt šeit.

Visas institūcijas tika sadalītas 6 jomās: dabaszinātnes; inženierzinātnes un tehnoloģijas; medicīnas un veselības zinātnes; lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes; sociālās zinātnes; humanitārās un mākslas zinātnes.

Zinātniskās iestādes tika novērtētas piecu punktu skalā pēc sešiem kritērijiem: pētniecības kvalitāte, ietekme uz zinātnes nozari, ekonomiskā ietekme, sociālā ietekme, pētniecības vide un infrastruktūra un attīstības potenciāls.

Transporta un sakaru institūts (TSI) saņēma vērtējumus skalā no 3 līdz 4. Tas nozīmē laba līmeņa zinātniskā institūcija, kas ieņem svarīgu lomu nacionālā mērogā, turklāt, ar augstu starptautisko sadarbību. Īpaši svarīgi ir atzīmēt novērtējuma “4” saņemšanu tādās sadaļās, kā ekonomiskā ietekme un sociālā ietekme, kas ir svarīgi jebkurai zinātniskai institūcijai.

Mēs lepojamies, ka esot privāta iestāde, ar būtiskiem ierobežojumiem finansējuma piesaistē zinātnei (bāzes finansējuma neesamība, ierobežojumi ES struktūrfondu līdzekļiem utt.), savā jomā esam pārspējuši daudzas valsts universitātes un institūcijas. Tāpat  šajos ziņojumos varat redzēt ļoti interesantu rādītāju – finansējuma apjomu uz vienu pētnieku, un salīdzināt šo ieguldījumu efektivitāti un rezultivitāti.

Diemžēl, mērķtiecīgs papildu finansējums privātajām pētniecības institūcijām netiek plānots, lai gan Izglītības un zinātnes ministrija atzīmē, ka pašreizējais finansēšanas mehānisms ir nopietni jāpārskata. Tāpēc Transporta un sakaru institūts cer, ka uzmanība tiks pievērsta arī privātajām zinātniskajām institūcijām, jo arī tās veido Latvijas cilvēkkapitālu un padara Latviju atpazīstamu zinātnes pasaulē.

Protams, TSI ir kur augt un daudz ko uzlabot.

  • Mēs strādājam, lai palielinātu doktorantu skaitu, kuri strādā Latvijas ekonomikai nozīmīgā virzienā – inženierzinātnēs, lai piesaistītu Eiropas fondus doktorantu atbalstam (D-CODE projekts), mēs paši piešķiram stipendijas doktorantūras studijām (5. aprīlī gaidāms kārtējais konkurss par stipendijām TSI doktorantūras studijām), ir uzsākta “industriālo” doktora studiju koncepcijas realizācija aviācijas nozarē un inteliģentajā loģistikā.
  • Mēs strādājam ne tikai pie publikāciju skaita palielināšanas, bet arī pie to kvalitātes paaugstināšanas.
  • Pēdējos gados mēs esam pievērsuši lielu uzmanību internacionalizācijai. Mūsu akadēmiskajā un zinātniskajā personālā jau ir zinātnieki no Japānas, Meksikas, Kazahstānas, Ēģiptes un citām valstīm. Mēs turpinām sadarboties ar daudziem starptautiskajiem partneriem esošo projektu ietvaros: Horizon 2020, ERASMUS + un INTERREG Central Baltic.

Apsveicam visu TSI komandu ar šo sasniegumu un novēlam jums panākumus mūsu turpmākajā attīstības ceļā!
Transporta un sakaru institūta Valde

contact us

raksti mums