rectorat

Jauna valde “Privāto augstskolu asociācijas” biedrībai

27. septembrī notika biedrības “Privāto augstskolu asociācija” biedru sapulce. Tajā tika ievēlēta jauna biedrības valde trīs cilvēku sastāvā, un par valdes priekšsēdētāju uz divu gadu termiņu ir ievēlēts Transporta un sakaru institūta rektors, Ph. D.sc.pol., docents Juris Kanels. Valdē tāpat darbosies Ekonomikas un kultūras augstskolas rektore, Dr.oec., asociētā profesore Oksana Lentjušenkova un Biznesa augstskolas Turība rektore, Ph. D., asociētā profesore Zane Driņķe.

Privāto augstskolu asociācijas darbības mērķis ir pārstāvēt juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu intereses un sekmēt to ciešāku iekļaušanos kopējā Latvijas un starptautiskajā augstākās izglītības sistēmā. Asociācija ir dibināta 2000. gadā, un Transporta un sakaru institūts bija viens no tās dibinātājiem.

Apsveicam mūsu Rektoru!

contact us

raksti mums