Notebook

Jauna doktorantūras programma!

Viena no Transporta un sakaru institūta (TSI) pamatvērtībām ir izcilība pētniecībā un, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju straujo attīstību, ievērojami pieaug pieprasījums pēc augsta līmeņa speciālistiem. Ņemot vērā pieprasījumu, esam priecīgi iepazīstināt ar jaunu doktorantūras programmu “Digitālā ekonomika un uzņēmējdarbība”.

Šī doktorantūras programma piedāvā disciplīnas, kas atspoguļo mūsdienu digitālo vidi, tādās jomās kā finanses, ražošana un tirdzniecība, kā arī jaunu zināšanu un prasmju formulēšana ekonomikas un uzņēmējdarbības jomā, kas veicina programmas absolventu konkurētspēju tirgū ne tikai Latvijā, ES, bet arī visā pasaulē.

“Programma paredzēta tiem, kas strādā vai interesējas par projektu vadīšanu digitālo tehnoloģiju ieviešanai, gatavo biznesu un sociālo jomu digitālajai transformācijai, spēj ātri integrēt un pielāgot ārvalstu tehnoloģiskos risinājumus, veido sabiedrības pieprasījumu pēc digitālajām tehnoloģijām, kuri plāno veikt nopietnus pētījumus, piedalīties starptautiskās konferencēs un veikt jaunus atklājumus 21. gadsimta transformācijas virzienā – digitalizācijā” – komentē TSI profesore, jaunās programmas direktore Inna Stecenko.

Doktorantūras studijas ir daudz vairāk kā tikai augsta līmeņa kvalifikācija Jūsu specializētajā studiju jomā. Veiksmīgi absolvējot doktorantūru, ir pierādījums, ka esat apguvis noderīgu un pieprasītu prasmju un īpašību kopumu, kā kritisko analīzi, projektu vadību, augsta līmeņa problēmu risināšanu, vadību un mentoringu, izaicinājumu un alternatīvu skatījumu uz tradicionālajām zināšanām, progresīvu pētniecību un prezentācijas prasmes, pašapziņu, apņēmību un neatlaidību. Doktorantūras absolventiem ir veiksmīgāka karjera un darbavietā ievieš inovācijas un uzņēmības garu.

Vairāk informācijas par programmu sekos tuvākajā laikā.

contact us

raksti mums