janis-volberts-54525362

Inovāciju centra vadītājs: Meklējot izcilas idejas, jāatbild uz jautājumu ‘kāpēc?’

Laikā, kad pieaug nenoteiktība un notiek straujas tehnoloģiskās pārmaiņas, augstskolu paspārnē esošie inovāciju centri ir ērts formāts, kā jauniešiem iesaistīties praktisku problēmu risināšanā un pārbaudē. Mēs gaidām motivētus jauniešus inovāciju un uzņēmējdarbības centrā iDEAHUB, kas ir izveidots Transporta un sakaru institūtā (TSI). Varbūt tieši tava vai tavas komandas ideja gūs atbalstu un pārtaps nākamajā ievērības cienīgā jaunuzņēmumā?

Augstskolas visā pasaulē dibina savā paspārnē inovāciju centrus ar cerību, ka studentu enerģija un zinātkāre palīdzēs rast svaigus risinājumus aktuālām problēmām, strādājot ciešā sadarbībā ar uzņēmumiem vai radot jaunus. Arī Latvijā ir vairāki šādu centru piemēri. Es biju strādājis līdzīgā inovāciju centrā Bostonā, ASV, tāpēc labprāt ķēros ļoti līdzīga centra izveidošanai TSI.

iDEAHUB inovāciju centrā, strādājot ar studentiem un uzņēmumiem, mēs risinām gan uzņēmēju identificētas problēmas, gan palīdzam studentiem saredzēt un īstenot viņu pašu idejas tādās jomās kā digitālā transformācija, viedā loģistika, transports u.c. Studentiem ir ļoti plašs spektrs inovatīvu ideju, ko realizēt, un nereti veiksmīgākās ir tieši tās, kas radušās sarunās ar industriju pārstāvjiem vai potenciālajiem lietotājiem. iDEAHUB sniedz finansiālu un intelektuālu atbalstu inovāciju projektu īstenošanas laikā. Mēs savukārt sagaidām patiesu iedziļināšanos, komunikāciju ar potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem, pētniecību, analītiku, eksperimentēšanu un prototipus ko pārbaudīt.

Kam tas domāts?

Pie mums studenti vai skolēni var nākt ar savu ideju vai izvēlēties kādu no problēmām, kuru mums prezentējuši uzņēmumi. Piedalīties projektu konkursā var Latvijas augstskolu (visu, ne tikai TSI) studenti, kā arī skolēni no 10. līdz 12. klasei. Tavā komandā var būt arī kāds students no ārvalstīm, ar cita skatījuma idejām. Ja nepieciešams, mēs palīdzam arī noformēt efektīvu komandu.

Kas notiks?

Atbalstīsim tevi jau komandas izveidošanas un idejas formulēšanas posmā. Apmācīsim, kā pareizi pieteikt savu projektu konkursam. Tad projektus vērtēs žūrija, un akceptēs tikai labākos. Komandas, kam apstiprinās atbalstu, saņems līdz pat 11 tūkstošiem eiro materiālu un tehnikas iegādei. Kā arī katrs komandas dalībnieks pusgadu katru mēnesi saņems 200 eiro stipendiju. Konsultēsim tevi vai tavu komandu, kamēr strādāsiet pie savas idejas attīstīšanas.

iDEAHUB apmācības šā gada jūnijā

Noslēgumā projektu rezultāti tiks vēlreiz vērtēti, un komandas, kas ieņems godalgotas vietas, saņems balvas no viena līdz pieciem tūkstošiem eiro. Galvenā cerība ir: tev individuāli vai kopā ar komandas biedriem viss izdosies tik labi, ka ideju varēs komercializēt un tad arī mērogot, veidojot strauji augošu uzņēmumu!

Ko jau izdomājuši studenti?

iDEAHUB jau bija divi projektu uzsaukumi. Pirmajā tika atbalstīti trīs projekti, otrajā – vēl četri. Šobrīd iDEAHUB studentu komandas izstrādā sensoru cimdu vājredzīgo atbalstam, dzelzceļa bojājumu skanēšanas sistēmu, pusautomatizētu robotu teritorijas uzkopšanas darbiem un citas foršas lietas. Dažas komandas pašas attīsta savas idejas, citas sadarbojas ar konkrētiem uzņēmumiem. Piemēram, viena komanda strādā ar “Rīgas Starptautisko autoostu”, cita – ar robotikas uzņēmumu.

Kā atrast inovatīvo ideju?

Inovatīvu ideju meklēšanā sākotnēji kvantitāte ir svarīgāka par kvalitāti. Svarīgi sevi neierobežot ar vidi kurā veidojušies mūsu pieradumi un normas. Tai pašā laikā mūsu zināšanas, izpratne, domu brīvība un drosme ir pamats inovāciju radīšanai tur kur tās patiesi ir nepieciešamas.

Lasi vairāk šeit

contact us

raksti mums