industry workers

iDEAHUB granta ieguvēju trešā komanda!

Jau trešā komanda – iNNovatic parakstīja līgumu Transporta un sakaru institūtā (TSI) par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros.

Mūsu trešā komanda – iNNovatic – izstrādās kompleksa prototipu, kas automātiski novērtē izgatavoto detaļu un konstrukciju parametru atbilstību specifikācijām un precizitāti, pamatojoties uz bezkontakta pieeju. Būtībā ideja ir radīt ražošanas detaļu pieņemšanas kontroles tehnoloģiju, kas aizstātu regulāru rokas mērinstrumentu izmantošanu, samazinātu cilvēcisko faktoru pieņemšanas procesā un automatizētu manuālo un rutīnas darbu uzņēmumos.

Novēlam komandai veiksmi un atbalsts no mūsu puses garantēts!

contact us

raksti mums