handwriting

iDEAHUB granta ieguvēju otrā komanda!

Jau otrā komanda – DiPROGer parakstīja līgumu Transporta un sakaru institūtā (TSI) par inovatīva projekta izstrādi “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” projekta ietvaros, ko realizē TSI  inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, sniedzot bezmaksas apmācības, biznesa partneru atbalstu un finansējumu projekta attīstības ietvaros.

DiPROGer izstrādās ideju par zemu izmaksu dronu sistēmu daudzfunkcionālu pakalpojumu integrāciju, kas spēj, piemēram, uzraudzīt lauksaimniecības zemi vai skaitīt kokus. Idejas pamatā ir izveidot platformu, kas būtu pieejama un vienkārši lietojama visām tautsaimniecības nozarēm: no nelielas ģimenes saimniecības līdz kritiskās infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem.

Novēlam komandai veiksmi un atbalsts no mūsu puses garantēts!

Par iDEAHUB projekta pasākumiem sīkāk var uzzināt ŠEIT.

Projekts tiek realizēts līdz 2023.gada 30.novembrim un paredz ieguldījumus 543 024,91 euro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda atbalsts veido 461 571,17 euro (85%) un privātais finansējums – 81 453,74 euro (15%).

ERAF logo lv

contact us

raksti mums