IMG_2170

iDEAHUB gaida pieteikumus inovāciju projektu konkursam līdz 24.aprīlim!

iDEAHUB, Transporta un sakaru institūta (TSI) inovāciju centrs, izsludina pieteikšanos inovāciju projektu konkursam – aicinām iepazīties ar KONKURSA DOKUMENTIEM un pieteikties uz konsultāciju, rakstot uz ideahub@tsi.lv .

Konkursam var pieteikties JEBKURŠ STUDĒJOŠAIS augstskolā, vidusskolā, arodskolā vai koledžā. Lai pieteiktos konkursam, Jums ir jāizvēlas inovāciju ideja no Ideju bankas vai arī jāpiedāvā sava. Veiksmīgam projektam jāizveido komanda, kā arī obligāti jāizvēlas darba vadītājs. iDEAHUB portāla reģistrētiem lietotājiemir pieejamsDARBA VADĪTĀJU SARAKSTS, IDEJU BANKA un vairākas citas priekšrocības un informācija.

iDEAHUB prioritāri fokusējas uz trim inovāciju virzieniem:

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  • Digitālā sabiedrība un transformācija
  • Viedā loģistika un transports

Aicinām visus studējošos reģistrēties iDEAHUB portālā – tiksiet informēti par jaunumiem, atradīsiet komandas biedrus un saņemsiet atbalstu projektu veidošanā un realizācijā!

iDEAHUB darbība tiek atbalstīta Eiropas Reģionālas attīstības fonda projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006) ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai.

Projektam ir piesaistīti vairāki partneri no NVO, komersantiem (vairāk nekā 20 uzņēmumi), valsts pārvaldes, augstskolām un zinātniskām institūcijām, tai skaitā ārvalstu partneri no Lielbritānijas, Igaunijas un Zviedrijas. Plānots īstenot 20 studentu inovāciju projektus, piesaistot konkurētspējīgus un jaunas tehnoloģijas atbalstošus komersantus vairākās nozarēs.

Projekts tiek realizēts līdz 2023.gada 30.novembrim un paredz ieguldījumus 543 024,91 euro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda atbalsts veido 461 571,17 euro (85%) un privātais finansējums – 81 453,74 euro (15%).

contact us

raksti mums