IMG_1417_red

Godātie TSI studenti, pasniedzēji, darbinieki un viesi!

Esam patiesi priecīgi, ka šajā mācību gadā varam tikties ar jums klātienē un nodrošināt drošu studiju, tālākizglītības un darba procesu! Lai mazinātu TSI studējošiem, personālam, pakalpojumu sniedzējiem un viesiem risku inficēties ar Covid-19, lūdzam jūs iepazīties ar noteikumiem “TSI epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanas noteikumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, īstenojot studiju procesu 2021./2022. akadēmiskajā gadā” un ievērot tā prasības.

Vēlamies uzsvērt, ka:

  • piedalīties jebkāda veida klātienes nodarbībās ir atļauts studējošajiem, kuri ir uzrādījuši derīgu Covid-19 sertifikātu. Līdz 2021.gada 10.oktobrim studiju procesā klātienē var piedalīties studējošie arī ar testēšanas rezultātu par negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā,
  • apmeklēt bibliotēku, lasītavu un Sporta centru ir atļauts tikai uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu,
  • ieturēt maltīti uz vietas kafejnīcā ir atļauts tikai uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu. Pārējie apmeklētāji var iegādāties ēdienu līdzņemšanai,
  • uzturēšanās TSI koplietošanas telpās atļauta tikai ar mutes un deguna aizsegu un ievērojot 2 metru distanci.

Koplietošanas telpās ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, kā arī ir izvietota skaidri saprotama informācija ar atgādinājumiem par drošības un higiēnas pasākumu ievērošanu.

Ceram uz jūsu sapratni un līdzdalību, lai mūsu kopīgo uzturēšanos Transporta un sakaru institūtā padarītu maksimāli drošu un patīkamu! Vēlam veiksmi jaunajā studiju gadā!

contact us

raksti mums