IMG_0461

MASOC biedru kopsapulce

23. martā TSI telpās norisinājās Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas MASOC konference.

MASOC biedru kopsapulcē piedalījās attiecīgo nozaru speciālisti, kas pārstāv rūpniecības un ekonomikas nozares, uzņēmēju un dažādu organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji.

Biedru sapulce tika atklāta ar TSI rektora Jura Kanela uzrunu un EM prezentāciju par ekonomisko situāciju valstī.

Ar savu prezentāciju uzstājās arī Eiropas Digitālais inovāciju centrs Latvijā un sapulces turpinājumā tika pārrunāti aizvadītā gada darbības rezutāti un aktualitātes šī gada nozares pētījumos.

Dienas noslēgumā J.Kanels iepazīstināja biedrus vairāk ar augstskolas darbību un kopīgi devās ekskursijā pa zinātniskajām laboratorijām, robotikas un aviācijas centru.

Pasākums kalpos kā vektors komunikāciju un kontaktu tālākai attīstībai, kā arī palīdzēs uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem darba procesā ieviest aktuālas inovācijas, izmantojot jaunākos datus un zināšanas rūpniecības nozarē un ekonomikas sektorā.

TSI ir viens no MASOC asociācijas biedriem, un šobrīd, MASOC apvieno vairāk kā 170 vadošos nozares uzņēmumus, saistītos pakalpojumu sniedzējus, pētniecības un izglītības institūcijas.

contact us

raksti mums