LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB

Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās

Piecas Latvijas augstskolas īstenos digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei

Ar mērķi stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ir uzsākta projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” īstenošana.

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās  – Latvijas Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Vidzemes Augstskolā, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA un Transporta sakaru institūtā – studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei.

Augstskolas pārņems pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs” –, kuriem ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā.

“Digitālā transformācija skar ikvienu nozari, tajā skaitā augstāko izglītību. Kādas ir tās digitālās prasmes, kas ir nepieciešamas šodienas un rītdienas studentam, kādas ir tās tehnoloģijas, kas motivē un palīdz studijās? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem kopīgi radīsim atbildes projektā, lai nodrošinātu studentiem digitālo prasmju nepārtrauktu pilnveidošanu un mācībspēkiem atbalstu studiju digitalizācijas procesā,” uzsver Latvijas Universitātes rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos profesore Signe Bāliņa.

Projekta laikā paredzēta digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide; inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā; studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana; ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tostarp mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

Iecerēts, ka digitalizācijas iniciatīvu īstenošana paaugstinās studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādējādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

Eiropas Sociālā fonda projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta nr. 8.2.3.0/22/A/006) ar kopējo finansējumu 2 060 095,08 EUR līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas komunikācijas vadītāja Mob. tālr.: (+371) 29683396 | E-pasts: kitija.balcare@lu.lv

contact us

raksti mums