IMG_1237

Covid-19 izplatības ierobežojumu atvieglojumi no 1. aprīļa

Ņemot vērā jaunos Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumu atvieglojumus, Transporta un sakaru institūts (TSI) informē par norises kārtību un izmaiņām, kas stājas spēkā no 4. aprīļa, 2022:

  • augstskolas telpās nav nepieciešams obligāti lietot mutes un deguna aizsegu
  • sākot no 4. aprīļa, 2022, bakalaura līmeņa visu kursu visas studiju programmas norisinās tikai klātienē
  • sākot no 4. aprīļa, 2022, doktorantūras un maģistra līmeņa studiju programmas norisinās gan klātienē, gan arī sinhronas attālinātas mācīšanās režīmā, izmantojot tiešsaistes apmācības tehnisko vidi
  • gadījumos, ja studenti īslaicīgi atrodas ārpus Latvijas Republikas un klātienes studiju procesā attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties, par savu prombūtni savlaicīgi pirms attiecīgo nodarbību sākuma rakstiski informē Studiju daļu pa e-pastu: student@tsi.lv
  • gadījumos, ja atsevišķu studiju kursu docētāji īslaicīgi atrodas ārpus Latvijas Republikas vai arī citu iemeslu dēļ klātienes studiju procesā nevar piedalīties, studiju kursa vai moduļa pasniegšana pilnībā vai daļēji tiks organizēta attālinātā režīmā

Atgādinām, ka ikvienam ir pienākums sekot savam veselības stāvoklim. Koplietošanas telpās ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, kā arī ir izvietota skaidri saprotama informācija ar atgādinājumiem par drošības un higiēnas pasākumu ievērošanu. Ja ir novērotas jebkuras akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāievēro SPKC noteiktās epidemioloģiskās vadlīnijas.

Uz tikšanos TSI!

contact us

raksti mums