C# programmēšanas valoda. 2. daļa.
Kursa mērķis ir sniegt studentiem dziļāku izpratni par C# programmēšanas valodu un tās pielietojumu dažādu aplikāciju izstrādei, izmantojot objektorientēto programmēšanu OOP un grafiskā lietotāja saskarne (GUI) izveidi. Kurss aptver jēdzienus, rīkus un metodes, kas nepieciešamas, lai izveidotu sarežģītākus programmatūras risinājumus, izmantojot C#.

Informācija par kursu

Kursa sākuma datums: 05.09.2023
Ilgums: 3 nedēļas (24 ak. stundas)
Grafiks: otrdienās un ceturtdienās no plkst.18:00 līdz plkst.21:00 ( 4 ak. stundas)
Vieta: Transporta un sakaru institūts
Instruktors: Profesore, Dr.sc.ing. Irina Pticina

Kursa valoda:  krievu (izmantojot universālu terminoloģiju angļu valodā)

Ilustrative programming
Cena: 180 €

Galvenā informācija

  • Ievads Windows Presentation Foundation: formu izveide, grafiskās saskarnes komponentes piemēram, pogas, teksta lauki, saraksti, tabulas utt. Notikumu apstrāde: notikumu saistīšana ar metodēm, grafiskās saskarnes komponentu notikumu apstrāde
  • Objektorientētā programmēšana: klašu paplašināšana, metodes pārslogošana, abstraktas klases un saskarnes, statiski klases lauki un metodi
  • Papildu iespējas: operatoru pārslogošana, notikumu un delegātu noteikšana, klašu bibliotēkas
  • Darbs ar binārajiem failiem: datu rakstīšana un lasīšana binārajā failā un objektu serializācija/deserializācija
  • Izņēmumu apstrāde: C# izņēmumu hierarhija, izņēmumu apstrāde ar try-catch blokiem, finally bloka izmantošana, lietotāja definētas izņēmumu izveide

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100659

contact us

share with the world

raksti mums