C# programmēšanas valoda. 1. daļa.

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar C# programmēšanas pamatiem, izmantojot Visual Studio izstrādes vidi.

Kurss paredzēts iesācējiem, programmētājiem vai tiem, kas vēlas apgūt jaunu programmēšanas valodu.

Informācija par kursu

Kursa sākuma datums: 30.05.2023
Ilgums: 3 nedēļas (24 ak. stundas)
Grafiks: otrdienās un ceturtdienās no plkst.18:00 līdz plkst.21:00 ( 4 ak. stundas)
Vieta: Lomonosova iela 1, Rīga
Instruktors: Profesore, Dr.sc.ing. Irina Pticina

Kursa valoda:  Kurss notiks krievu valodā, izmantojot un apgūstot terminoloģiju angļu valodā.

Code via lupa
Cena: 180 €

Galvenā informācija

24 akadēmisko stundu laikā studenti apgūs zināšanas par C# sintakses pamatiem, datu tipiem, operatoriem, masīviem, darbu ar failiem, iepazīstinās ar objektorientēto programmēšanu, kā arī apgūs Visual Studio izstrādes vides izmantošanu C# lietojumprogrammas izveidei un atkļūdošanai, tostarp grafiskās lietojumprogrammas interfeiss, kas izveidots, izmantojot WPF (Windows Presentation Foundation) tehnoloģiju.

Visa kursa garumā tiek nodrošināti praktiskie vingrinājumi, kuros kursa klausītajiem būs iespēja iegūtās zināšanas pielietot praksē, risinot praktiskas problēmas un veidojot nelielu projektu.

Kursa saturs:

  • Ievads C# un Visual Studio izstrādes vidē: iepazīšanās ar C# programmēšanas valodu un tās vēsturi, C# sintakses līdzekļiem un Visual Studio izstrādes vidi, projekta iestatīšana, konsoles lietojumprogrammu izveide un atkļūdošana.
  • Datu tipi un operatori C#: mācīšanās par pamata datu tipiem, piemēram, veseliem skaitļiem, reāliem, rakstzīmju un loģiskiem datu tipiem, kā arī virknēm; dažādu operatoru, piemēram, aritmētisko, loģisko, nosacījumu un ciklisko operatoru.
  • Darbs ar masīviem un kolekcijām: uzzināsiet, kā izveidot un izmantot viendimensiju un daudzdimensiju masīvus, veikt darbības ar masīviem un izmantot kolekcijas C#.
  • Darbs ar failiem un straumēm: pamatu apguve darbam ar failiem un straumēm C#, datu lasīšana un rakstīšana failos, darbs ar teksta un binārajiem failiem.
  • Objektorientētās programmēšanas pamati: apgūstiet objekt-orientētās programmēšanas (OOP) pamatjēdzienus un principus C# valodā. Ietver klašu, objektu, metožu, mantojuma izpēti lietojumprogrammu izstrādes kontekstā C#.
  • Grafiskā interfeisa izveide ar WPF: apgūstiet pamatus darbam ar WPF tehnoloģiju, lai izveidotu grafisku lietotāja interfeisu C# lietojumprogrammās. Ietver logu, vadīklu, datu saistīšanas, animācijas un stila veidošanas pamatus, izmantojot WPF.

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100659

contact us

share with the world

raksti mums