PostDoc Latvia logo

Atskaite par projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/075 “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” paveikto 2018.gada 5.ceturksnī

Izveidotā datu izpētes un sagatavošanas metodoloģija priekš Markova-modulējamās lineārās regresijas analīzes tika aktualizēta un prezentēta starptautiskajā konferencē “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat-2018), kas notika 17-20. oktobrī Rīgā (relstat2018.tsi.lv).  Darbs pie metodoloģijas izveidošanas tika atspoguļots rakstā “Data Preparation Framework Development For Markov-Modulated Linear Regression Analysis”, kas tika pieņemts publicēšanai  izdevumā Springer Lecture Notes in Networks and Systems.

Veiksmīgi tika organizēts un novadīts seminārs Latvijas Imitācijas un Modelēšanas (LSS) biedrībā, kas notika 25.oktobrī RTU (http://www.itl.rtu.lv/imb/index.php?lang=lv&id=11). Seminārā LSS biedri tika iepazīstināti ar īstenoto projektu un tā starprezultātiem.

Kompetenču paplašināšanas, zināšanu un pieredzes iegūšanas Big Data nozarē nolūkā tika veikta dalība konferencē Big Data Conference (Conference about Big Data, High Load, Data Science, Machine Learning and AI), kas notika Viļņā, Lietuvā, no 27. novembra līdz 29. novembrim (https://www.bigdataconference.lt).

Tika veikts darbs pie programmas izstrādes Markova-modulējamās lineārās regresijas parametru novērtēšanai, precīzāk, R pakotnes izstrāde, kas tiks ievietota publiskajā repozitorijā CRAN. 

contact us

raksti mums