IMG_9701_

Apsveicam ar veiksmīgi aizstēvētu promocijas darbu doktorantūrā!

2022.gada 21. dececembrī TSI promocijas padomes atklātā sēdē veiksmīgi tika aizstāvēts promocijas darbs “Automatizētās vērtību noteikšanas metodoloģija uz e-tekstu analīzes pamata gaisa transporta nozarē“. Zinātniskā darba autore – Olga Zervina. Zinātniskie vadītāji – Dr. Sc. admin., profesore Yulia Stukalina, Dr.sc.ing., profesors Dmitry Pavlyuk un Dr. Neil Rubens.

TSI no visas sirds sveic Olgu Zervinu,  dubultā diploma maģistru programmas sadarbībā ar UWE Bristole “Aviācijas vadība” direktori, ar veiksmīgu disertācijas aizstāvēšanu zinātņu doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai un novēl viņai turpmāku profesionālo izaugsmi, kā arī jaunus panākumus mērķu sasniegšanai!

contact us

raksti mums