Apsveicam ar veiksmīgi aizstāvētu promocijas darbu!

29. februārī, Ventspils Augstskolā savu promocijas darbu “Valsts atbalsts Latvijas aviācijai” sekmīgi aizstāvēja TSI dubultā diploma maģistra programmas “Aviācijas vadība un ilgstspējīga attīstība” programmas pasniedzējs un Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars.

Apsveicam ar zinātniskā doktora grāda iegūšanu un novēlam turpmāku profesionālu attīstību!

contact us

raksti mums