TSI Aleksandrs Kotlars

Apsveicam ar veiksmīgi aizstāvētu promocijas darbu doktorantūrā!

2024. gada 30. maijā TSI promocijas padomes atklātā sēdē veiksmīgi tika aizstāvēts promocijas darbs “Lēmumu pieņemšanas metodoloģija stratēģisko trešo pušu loģistikas pakalpojumu sniedzēju izvēlei“. Zinātniskā darba autors – Aleksandrs Kotļars, bakalaura programmas Transporta un biznesa loģistika direktors. Zinātniskais vadītājs – Dr. oec., profesors Valērijs Skribāns.

TSI no visas sirds sveic Aleksandru Kotļaru ar veiksmīgu disertācijas aizstāvēšanu un novēl turpmāku profesionālo izaugsmi, kā arī jaunus panākumus mērķu sasniegšanai!

contact us

raksti mums