Viesdocētāju lekcijas rudens semestrī datorzinātnēs, aviācijas un transporta jomā

No oktobra Transporta un sakaru institūtā notiek viesdocētāja Rathan Babu Athota (Indija) lekcijas tiešsaistē studiju kursā “Theory of Heat Engines”. TSI šī ir pirmā sadarbības pieredze ar R.B.Athota. Pasniedzējam ir maģistra grāds aviācijas un kosmosa inženierijā, kas ir iegūts Indijas Kosmosa zinātnes un tehnoloģijas institūtā (Indian Institute of Space Science and Technology), šajā augstskolā viņš strādājis arī kā docents. Šobrīd viņš apgūst doktora grādu  aviācijas un kosmosa inženierijā Katalonijas Tehniskajā Universitātē (Universitat Politècnica de Catalunya) Spānijā. Kopš 2014.gada R.B.Athota aktīvi piedalās starptautiskajos zinātniskajos projektos. Kā zinātnieks viņš specializējas skaitļošanas plūsmas dinamikā, aerodinamikā un lidojumu dinamikā, lidmašīnu spēka iekārtās. R.B.Athota ir Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta (European Institute of Innovation & Technology) biedrs un ir zinātnisko publikāciju autors mašīnbūvē, kā arī aviācijas un kosmosa inženierijā.

Šogad TSI turpina sadarbību ar vairākiem citiem ārvalstu pasniedzējiem datorzinātņu un transporta jomās –  Dr Shahabboddin Shamshirband (Norvēģija), Neil Rubens (ASV/Japāna), Yasser Moustafa Kamal Abdelmonem Omar Youssef (Ēģipte/ASV), Berdymyrat Ovezmyradov (Japāna/Turkmenistāna), Harald Kitzmann (Igaunija/Vācija).

No oktobra TSI notiek vieprofesora Neil Rubens lekcijas tiešsaistē datorzinātnēs. Dr Rubens ir Masačūsetsas Tehnoloģijas institūta absolvents, Stenfordas universitātes (ASV) viesprofesors un projektu vadītājs mākslīgā intelekta izmantošanā dažādos ekonomikas sektoros. Viņš ir strādājis kā docents Elektronisko komunikāciju universitātē (University of Electro-Communications Tokijā Japānā, viņam ir ievērojama programmēšanas inženiera darba pieredze biznesa sektorā, kā arī viņš ir startup sectormap.net (Japāna) dibinātājs un vadītājs. Dr Neil Rubens līdzīgi kā iepriekšējā gadā rudens semestrī pasniegs studiju kursus “Big Data Life Cycle” un “Big Data Project: From Data to Product”.

Visu rudens semestri Dr Shamshirband pasniegs studiju kursu “Data Structures and Algorithms. Dr Shamshirband ir doktora grāds datorzinātnēs, viņš ir pēcdoktorantūras pētnieks Data and Artificial Intelligence (DART) group Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātē, kā arī viesprofesors Ton Duc Thang University Vietnamā. Dr Shamshirband ir vecākais zinātnieks laboratorijā OPEN AI Lab (NTNU) un strādā pie StartIoT Telenor projekta (nākotnes IoT risinājumu prototipu izveide), viņš vada Machine Learning Lab Irānā, kas ir datu analīzes konsultācijas uzņēmums un piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kā arī risinājumus uzņēmumiem datu tehnoloģiju izmantošanā.

Visu rudens semestri viesprofesors no Ēģiptes Yasser Moustafa Kamal Abdelmonem Omar Youssef, turpinās lekcijas studiju kursos “WEB Development Tools” un “Cloud Computing”. Dr Omar Yasser ir asociētais profesors Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport (Ēģipte), pētnieks un pētnieku mentors, vadošais speciālists datu bāžu menedžmenta jomā, kā arī citās datorzinātņu jomās.

Rudenī viesdocētājs Berdymyrat Ovezmyradov vadīs lekcijas studiju kursos “Management of Sustainable Supply Chains and Multimodal Transportation” un “Transport Systems” transporta un loģistikas jomas studentiem. Dr. Ovezmyradov ir ieguvis doktora grādu Politikas un plānošanas zinātnēs Tsukuba Universitātē (Japāna), ieguvis maģistra grādu Zinātnēs, tirdzniecības vadībā un tehnoloģijās Niederrhein University of Applied Sciences Vācijā. Dr Ovezmyradov ir speciālists piegādes ķēžu vadībā, rūpnieciskās tehnoloģijās un transporta politikā, viņam ir akadēmiskā darba pieredze universitātēs Turkmenistānā un Japānā.

Šajā semestrī transporta un loģistikas jomas studentiem tiek piedāvātas arī viesprofesora Harald Kitzmann tiešsaistes lekcijas kursā “Transport Economics”. Kursa mērķis ir dot zināšanas par transporta sistēmu izveides ekonomisko novērtēšanu, kā arī transporta sistēmu efektīvu un racionālu vadību. Dr Harald Kitzmann ir profesors TTK Lietišķo zinātņu universitātē (TTK University of Applied Science, Institute of Circular Economy and Technology) Tallinā, Igaunijā. Viņš ieguva doktora grādu Maskavas Valsts tehniskajā universitātē Bauman University. Paralēli akadēmiskajai darbībai viņš ir pētnieks, kura galvenā uzmanība ir pievērsta holistisku un ilgtspējīgu sistēmu izstrādei ražošanas un reģionālajām teritorijām; kā arī ekoloģisko, tehnoloģisko, sociālo un ekonomisko priekšizpētei, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu intereses un mērķus aprites ekonomikā un elastības pārvaldībā. Prof.Kitzmann ir liela pieredze biznesa nozarē kā konsultantam un uzņēmumu vadītājam. Viņš ir Igaunijas Operatīvo pētījumu biedrības (EstORS) valdes loceklis, Igaunijas Atjaunojamo energoresursu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis.

Vairāk informācijas par TSI viesprofesoriem var atrast šeit.

Viesprofesori ir uzaicināti sadarboties ar TSI Eiropas Sociālā fonda projekta “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros. Kopumā projektā ir paredzēti ieguldījumi 676 052,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 644,50 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 407,85 euro (15%).

contact us

raksti mums