TSI viesojas ārvalstu profesore Eftychia Nathanail no Grieķijas

No šī gada janvāra Transporta un sakaru institūts uz ilgtermiņa līguma pamata sadarbojas ar ārvalstu profesori Eftychia Nathanail no Grieķijas. 2019.gada marta vidū Eftychia Nathanail ieradās Rīgā un docē kursu “Lēmumu pieņemšanas metodoloģija” vairākām studentu grupām studiju virzienā “Transporta pakalpojumi”, kā arī maģistra programmas “Aviācijas vadība” studentiem. Kursa mērķis ir dot priekšstatu studentiem par lēmumu pieņemšanas pamata metodoloģijām, izpētot katru no tām un izmantojot tās praktiskajā darbā.

Šīs ievērojamas docētājas iesaistīšana TSI akadēmiskajā darbā kļuva iespējama pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam, īstenojot projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011).

Līdz 2020.gada 5.martam ir atvērts atklāts konkurss ārvalstu docētājiem sadarbībai ar TSI akadēmiskajā jomā. Detalizētāka informācija par atklāto konkursu ir pieejama TSI sadaļā Vakances.

Kopumā divu gadu laikā ir paredzēti ieguldījumi 676 083,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

contact us

raksti mums