TSI uzlabo sniegumu “Starptautiskās orientācijas” pasaules universitātes un koledžas reitingā “U-Multirank”

U-Multirank ir daudzdimensionāla, uz lietotājiem orientēta pieeja augstākās izglītības iestāžu starptautiskajam reitingam, kur tiek salīdzināti augstskolu sniegumi, to darbības rādītāji piecās sfērās: (1) studiju process, (2) pētniecība, (3) zināšanu pārnese, (4) starptautiskā orientācija un (5) reģionālā iesaiste.

Ik gadu, Transporta un sakaru institūts (TSI) piedalās pasaules universitāšu un koledžu reitingā “U-Multirank”. Balstoties uz pagājušā gada sniegumu, TSI ir uzlabojis “Starptautiskās orientācijas” sfēru, kas atbilst Institūta stratēģijai, rūpējoties par ārvalstu studentu sociālo labklājību un viņu integrāciju institūta kultūrā.

Pašlaik TSI studē vairāk kā 300 ārvalstu studenti no 30 valstīm, un lekcijas pasniedz vietējie un ārvalstu pasniedzēji. Turklāt, pagājušajā gadā tika aizvadītas 25 lekcijas no 14 pasaules mēroga vieslektoriem, kas pārstāv dažādas valstis.

Vēlamies pateikt paldies visiem studentiem, akadēmiskajam personālam un partneriem, kas palīdz mums sasniegt Institūta izvirzītos mērķus un nest Latvijas vārdu pasaulē!

Vairāk par uMultirank lasiet ŠEIT

contact us

raksti mums