PostDoc Latvia logo

TSI turpinās darbs pie pētniecības projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 „Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus”.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

  • Pētījuma “Towards ensemble learning of traffic flows’ spatiotemporal structure” rezultāti tika prezentēti nozīmīgajā transporta konferencē  “22nd Euro Working Group on Transportation Meeting (EGWT)”, Barselonā, Spānijā 18. – 20. septembrī (https://ewgt19.upc.edu/). Konferencē, ko organizēja Katalonijas Politècnica Universitātes Statistikas un operāciju izpētes departaments un Civilās un vides inženierijas departaments, pulcējās vadošie transporta inženieri un pētnieki. Prezentētie rezultāti tiks publicēti atvērtās piekļuves (open access) žurnālā Transportation Research Procedia (Scopus)
  • Pētījums “Random Forest-controlled Sparsity of High-Dimensional Vector Autoregressive Models” tiek prezentēts vienā no vadošajām Eiropas konferencēm par prognozēšanu – the 6th International conference on Time Series and Forecasting (ITISE), 25. – 27. septembrī, Granada, Spānija (http://itise.ugr.es/ ).

Papildus prezentācijām Dmitry Pavlyuk bija sekcijas priekšsēdētājs abās konferencēs – “Big Data and Machine Learning” EGWT-2019 konferencē un sadaļā “Dimension reduction techniques in Time Series” ITISE-2019 konferencē.

Sīkāka informācija par projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama šeit.

contact us

raksti mums