PostDoc Latvia logo

TSI turpinās darbs pie pētniecības projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 „Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus”

Transporta un sakaru institūtā turpinās projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 «Spatiotemporal urban traffic modeling using big data» īstenošana (pēcdoktorants: Dr.sc.ing. Dmitry Pavlyuk). Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) saskaņā ar programmu 1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

  • Pētījums “Make It Flat: Multidimensional Scaling of Citywide Traffic Data” tiek prezentēts 19th International Multi-Conference Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat), October 16-19, 2019, Riga, Latvia (http://relstat2019.tsi.lv/). Prezentētie rezultāti tiks publicēti Springera Lecture Notes in Networks and Systems 2020. gada sākumā.
  • Raksts “Random Forest Variable Selection for Vector Autoregressive Models” tika sagatavots un iesniegts publikācijai Contributions to Statistics, Springer.
  • Sabiedriskā transporta pasažieru mobilitātes pētījums tika veikts Rīgā, izmantojot informāciju par 124 miljoniem braucienu 2018. gadā. Pētījuma rezultāti tiks prezentēti lielākajā Eiropas konferencē transporta un mobilitātes jomā – Transport Research Arena (TRA-2020), April 27-30, 2020, Helsinki, Finland.
  • Pētījums “Data-driven spatial structure: a case of traffic flows” tika prezentēts 3rd International Land Use Symposium on Land use changes: Trends and projections, 4-6 December 2019, Paris, France (http://ilus2019.ioer.info)
  • Raksts “Transfer learning: video prediction and spatiotemporal urban traffic forecasting” tika sagatavots un iesniegts uz žurnāli Algorithms, MDPI

Sīkāka informācija par projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama šeit.

contact us

raksti mums