PostDoc Latvia logo

TSI turpina zinātniski-pētniecisku projektu īstenošanu, kuru atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas ietvaros (1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts)

Projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 « Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” (izpildītājs :. Dr.sc.ing Dmitry Pavlyuk) realizēšanas trešajā ceturksnī tika īstenoti sekojošie pasākumi:

  • Ir izstrādāts raksts “Feature selection and extraction in spatiotemporal traffic forecasting: a systematic literature review “. Rakstā ir veikta  vairāk nekā 200 bibliogrāfiskajos avotos izmantotās atlases metodoloģija analīze priekš laiktelpiskas  transporta plūsmas modelēšanas,. Šobrīd raksts tiek recenzēts vienā no vadošajiem zinātniskajiem žurnāliem transporta modeļu jomā. Darba vizīte Deusto universitātes (Bilbao, Spānija) DeustoTech pētniecības institūtā. Pētniecības komanda DeustoTech Mobility  īsteno vairākus zinātniski-pētnieciskus projektus satiksmes plūsmu modelēšanas jomā (piemēram, TIMON – Enhanced real time services for an optimised multimodal mobility relying on cooperative networks and open data), un galvenais vizītes mērķis bija izpētīt mūsdienu metodoloģijas šajā jomā . Vizītes ietvaros tika izveidoti zinātniskie kontakti ar prof. Enrique Onieva, Hugo Landaluce, Pedro López un citiem pētniekiem un tika pārrunātas sadarbības iespējas  projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 ietvaros.
  • Mobilitāte Tesalijas universitātē (Volos, Grieķija), projekta oficiālais partneris. Mobilitātes ietvaros tika veikts kopīgs zinātniskais darbs ar TTLog laboratorijas (Traffic, Transportation and Logistics) vadošajiem pētniekiem – prof. Eftihia Nathanail un Maria Karatsoli – par sociālajiem tīkliem kā iespējamo satiksmes informācijas avotu (“Exploring the Potential of Social Media Content for Detecting Transport-Related Activities”). Darba rezultāti tiks prezentēti RelStat-2018 konferencē.
  • Dalība konferencē „XII World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA)”, Vīnē, 11-12 jūnijā, 2018. Šī konference ir viena no svarīgākajām konferencēm telpiskas ekonometrijas jomā. Šogad konferencē piedalījās prof. James Lesage, Ingmārs Prucha, Roger Bivand Giuseppe Arbia un citi vadošie zinātnieki. Konferencē tika prezentēts mans pētījums “Temporal aggregation effects in spatiotemporal traffic modelling”.

Sīkāka informācija par projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama šeit.

contact us

raksti mums