TSI-journal

Lasītājiem pieejams jaunākais žurnāla izdevums TSI “Transport and Telecommunication”!

Jaunākais izdevums TSI indeksētā zinātniskā žurnāla “Transports un telekomunikācijas” ir publicēts un pieejams lasīšanai De Gruyter Poland (Sciendo) portālā.

Izdevums piedāvā desmit jaunus rakstus par pētījumiem jūras, gaisa un ceļu transporta jomā, ieskaitot rakstu par digitālajiem dvīņiem (Digital Twins).

Iepazīstieties ar visiem jaunajiem un aizraujošajiem pētījumiem!

TSI recenzētais zinātniski pētnieciskais žurnāls “Transport and Telecommunication” ir brīvas piekļuves (open access) un tiek publicēts katru ceturksni. Žurnāls ir indeksēts vadošajās zinātniskajās datubāzēs, tostarp Web of Science un Scopus.

Aicinām iesniegt jaunus rakstus: www.ojs.tsi.lv

contact us

raksti mums