tsi-flowers

TSI Satversmes sapulces lēmumi

Transporta un sakaru institūtā (TSI) no 2021. gada 5.marta līdz  12. martam attālinātā darba režīmā  notika Satversmes sapulce. TSI Satversmes sapulces darba kārtībā bija TSI rektora, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas. Satversmes sapulce aizklātā balsošanā ievēlēja:

Rektoru – Ph. D., docentu Juri Kanelu

Senatorus – no akadēmiskā personāla:

 1. Profesoru, Dr. sc. ing. Aleksandru Grakovski
 2. Asociēto profesoru, Dr. psych. Išgaleju Išmuhametovu
 3. Profesori, Dr. sc. ing. Irinu Jackivu
 4. Profesoru, Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing. Igoru Kabaškinu
 5. Docentu, Ph. D. Juri Kanelu
 6. Profesori, Dr.oec. Irinu Kuzminu-Merlino
 7. Profesoru, Dr. sc. ing. Aleksandru Medvedevu
 8. Profesoru, Dr. sc. ing. Borisu Mišņevu
 9. Asociēto profesoru, Dr. sc. ing. Dmitriju Pavljuku
 10. Asociēto profesori, Dr. sc. ing. Irinu Pticinu
 11. Asociēto profesoru, Dr. sc. ing. Mihailu Savrasovu
 12. Asociēto profesori, Dr. sc. ing. Nadeždu Spiridovsku
 13. Profesori, Dr. sc. admin.  Jūliju Stukaļinu
 14. Docentu, Dr. sc. ing. Georgu Utehinu
 15. Lektori, Mg. oec. Olgu Zervinu

no vispārējā personāla:

 1. Akadēmiskās kvalitātes novērtēšanas daļas vadītāju Santu Pūli

Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesnešus:

 1. Asociēto profesoru, Dr. sc. ing. Aleksandru Kraiņukovu
 2. Asociēto profesori, Dr. oec. Nataļju Podoļakinu
 3. Asociēto profesori, Dr. sc. ing. Nadeždu Spiridovsku

Apsveicam ievēlēto rektoru, Senāta un Akadēmiskās šķīrējtiesas locekļus!

contact us

raksti mums