TSI saņēmis Erasmus+ hartu 2021. – 2027. gada periodam

Transporta un sakaru institūts (TSI) ar prieku paziņo, ka pieteikums Erasmus+ augstākās izglītības hartas (ECHE) pagarināšanai ir apstiprināts ar maksimāli iespējamo punktu skaitu (100%).

Šis lēmums apstiprina, ka TSI ievēro un izpilda visas nepieciešamās prasības un pamatnostādnes, kuras noteikusi Eiropas Komisija Erasmus+ programmas projektu īstenošanai.

Erasmus+ augstākās izglītības harta (ECHE) nodrošina vispārēju kvalitātes ietvaru Eiropas un starptautiskās sadarbības darbībām, ko augstākās izglītības iestāde var veikt Erasmus+ ietvaros. ECHE piešķiršana ir priekšnoteikums visām augstākās izglītības iestādēm, kas vēlas piedalīties Erasmus+ programmā.

TSI ir saņēmis jaunu ECHE, kas ir izsniegta uz nākamajiem 7 gadiem – no 2021. līdz 2027. gadam.

contact us

raksti mums