PostDoc Latvia logo

TSI pētnieki uzsāk pēcdoktorantūras projektus

No 1.oktobra Transporta un sakaru institūtā ir uzsākta zinātniski-pētniecisko projektu realizācija, kas tiks realizēti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu  – pēcdoktorantūras pētniecības programmas ietvaros (1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts).

Projekts „Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” (1.1.1.2/VIAA/1/16/112)

Pētnieks: Dr.sc.ing. Dmitry Pavlyuk

Projekta zinātniskais mērķis ir izstrādāt transporta plūsmu laiktelpiskos modeļus un realizēt šo modeļu parametru novērtēšanas algoritmu uz lielo datu pamata.

Projekta pamatuzdevumi ir:

  • Mūsdienu daudzdimensijas statistisko modeļu izmantošana transporta plūsmu analīzei un  prognozēšanai un to priekšrocību un trūkumu
  • Adaptīvu modeļu izstrāde, kas ir spējīgi reaģēt uz neparedzētām ceļu tīkla un transporta plūsmu izmaiņām reāllaikā
  • Skaitļošanas algoritmu izstrāde daudzdimensiju parametru novērtēšanai uz liela datu apjoma pamata un iegūto novērtējumu atjaunošana uz iegūto datu dinamikas pamata

Projekts “Netradicionālie regresijas modeļi transporta modelēšanā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/075)

Pētnieks: Dr.sc.ing. Nadežda Spiridovska

Projekta zinātniskais mērķis ir netradicionālo regresijas modeļu izstrāde, tieši Markova-modulējamās regresijas, transporta plūsmu un blakus uzdevumu transporta modelēšanā analīzei un prognozēšanai, kā arī algoritmu meklēšana modeļa parametru novērtēšanai uz lielo datu pamata.

Projekta pamatuzdevumi ir:

  • Markova-modulējamās lineārās regresijas parametru novērtēšana un transporta plūsmu prognozēšana uz reāliem datiem, ņemot vērā “ārējās vides” ietekmi
  • Markova-modulējamās lineārās regresijas modeļa attīstība (daudzfaktoru regresijas, nepilnu datu izlase)
  • Algoritmu izstrāde Markova-modulējamās lineārās regresijas parametru novērtēšanai uz liela datu apjoma pamata

Dotie projekti ir virzīti uz Latvijas augstskolu zinātniskā un inovatīvā potenciāla attīstību un atbilst Transporta un sakaru institūta attīstības zinātniskai stratēģijai.

contact us

raksti mums