Meeting

TSI profesori piedalījās Erasmus+ personāla mācību mobilitātes programmā

2021. gada 8. Maijā Transporta un sakaru institūta (TSI) profesori virtuālā prezentācijā dalījās pieredzē par dalību Erasmus+ personāla mācību mobilitātes programmā (Erasmus+ Staff Mobility for Teaching).

Covid-19 ierobežojumu dēļ, dalībnieku fiziskā mobilitāte tiek aizstāta ar virtuālo mobilitāti, tāpēc divi TSI profesori no Inženierzinātņu fakultātes – prof. Boriss Mišņevs un Assist.prof. Iļja Jackson pavasara semestrī veica virtuālo mācību mobilitāti Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē (Lietuva) un Magdeburgas universitātē (Vācija). Mācību mobilitāte norisinājās virtuālu lekciju veidā, izmantojot dažādas tiešsaistes mācību platformas.

Erasmus+ personāla mācību mobilitātes programma ir iespēja AII mācībspēkiem mācīt un veikt kopīgas akadēmiskās un izglītības aktivitātes partneru augstskolās, mobilitātes programmas valstīs.

contact us

raksti mums