Conference

TSI pārstāvji apmeklē augstskolas Lietuvā, Itālijā un Horvātijā

Transporta un sakaru institūts ir aktīvs dalībnieks dažādos Erasmus+ un citos mobilitātes programmas projektos – sākot no studentu apmaiņas līdz darbinieku profesionālas attīstības pasākumiem un izglītības izstādēm.

Projektu ietvaros TSI mācībspēki un studenti nesen apmeklēja pasaulē atzītas izglītības iestādes un dalījās savā pieredzē. Gūstot iedvesmu, jaunus kontaktus, informācijas apmaiņu un pieredzi no starptautiskiem kolēģiem vai izglītības speciālistiem, TSI pārstāvji veiksmīgi pārstāvēja TSI augstskolu izglītības jomā visā pasaulē.

Vēlamies izteikt lielu pateicību sekojošām izglītības iestādēm par vērtīgu pieredzi un sirsnīgu uzņemšanu:

  • Kaunas tehnoloģiju universitāte (Lietuva) ar tās starptautisko vidi un izcilu izglītības aprīkojuma attīstību aviācijas inženierijas jomā;
  • Dženovas universitāte (Itālija) par iedvesmojošo saikni starp gadsimtiem ilgo kultūras mantojumu, tradīcijām un kvalitāti ar mūsdienu nozaru tendencēm, kā arī par iespēju apspriest starpkultūru izglītību šodien;
  • Algebras universitāte (Horvātija) par iepazīšanos ar tehnoloģijām un programmatūru, kas tiek izmantota izglītības nolūkos, izpratnes veicināšanu par mūsdienu studentu vajadzībām un pieredzes dalīšanos, mākslīgā intelekta tendencēm izglītībā.

Mēs esam pateicīgi visiem izglītības iestāžu pārstāvjiem par vērtīgu pasākumu organizēšanu un nozīmīgas tīklošanās vides izveidošanu un atbalstu!

Paldies par motivējošo pieredzi!

contact us

raksti mums