111763__568b9ba87b509

TSI lielā ģimene: piedalāmies daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā!

Transporta un sakaru institūts (TSI) un Sabiedrības integrācijas fonds noslēdza līgumu par sadarbību Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanā. TSI sniedz atbalstu daudzbērnu ģimenēm, kurām aprūpē kā vecākam, audžuģimenei vai aizbildnim ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, institūts piešķir 20% atlaidi studiju maksai.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

TSI jau pagājušā gada nogalē aizsāka sociālu projektu, kura ietvaros atbalstīja vietējos ražotājus, mājsaimniecības un bērnus, kuriem nepieciešama palīdzība. TSI turpina iesākto, un, atbalsta visus, kuriem ir sapnis!

contact us

raksti mums