tsi-shape-your-future

TSI iekļuvis QS EECA University Rankings reitingā

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir vienīgā privātā augstskola Latvijā, kas tika iekļauta starptautiskā QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings reitingā. TSI, kura arī iepriekš bijusi reitingā, šogad ierindojās 351.–400. vietā. Reitinga līdere ir M. Lomonosova Maskavas Valsts universitāte. QS EECA University Rankings ir viens no pasaules svarīgākajiem universitāšu reitingiem. Augstskolas vērtē, ņemot vērā to reputāciju pasaulē, vērtējumu no darba devēju puses, citējamību un publikāciju skaitu, pasniedzēju un studentu skaitu, pasniedzēju ar doktora grādu attiecību un citus kritērijus.

contact us

raksti mums