TSI atklāj mācību gadu ar papildu mācībspēkiem un jauniem studiju kursiem

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011), šī gada septembrī TSI uzsāka sadarbību ar vairākiem ārvalstu docētājiem.

Kopš 16.septembra TSI lekcijas vada viesprofesors no Portugāles Shahid Mumtaz (Aveiro Universitāte), kas docē kursu “Smart IoT Services”. S.Mumtaz ir starptautiska līmeņa speciālists elektronikas jomā, un TSI plāno attīstīt sadarbību gan akadēmiskajā, gan zinātniskajā jomā, kopā iniciējot jaunus projektus. Kopīgajās tikšanās ar TSI valdes priekšsēdētāju, Zinātņu un attīstības prorektori Irinu Jackivu, kā arī Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultātes dekānu Mihailu Savrasovu bija apzinātas turpmākās sadarbības iespējas šajā un nākamajos akadēmiskajos gados.

Kopš septembra tiek uzsākta ilgtermiņa sadarbība ar viesprofesoru no Lietuvas Aliaksandr Puptsau, kas docēs kursu “Data Structures and Algorithms”. Profesors A.Puptsau ir ievērojams speciālists lietišķā matemātikā un informātikā, kurš ar TSI ir sadarbojies arī iepriekš. Līdz 2020.gada janvārim ir ieplānotas vairākas vizītes Rīgā. Datorsistēmu programmatūras katedras vadītāja Irina Pticina stāsta, ka līdz šim augstskola jau veiksmīgi ir sadarbojies ar šo docētāju, Erasmus programmas ietvaros notikušās  vairākas vieslekcijas. Turklāt viņš ir arī ievērojams speciālists tālmācībā, un viņa pieredze tālmācības materiālu izstrādē TSI ir ļoti vērtīga. Mēs esam priecīgi, ka pateicoties projektam, ir iespējama ilgtermiņa sadarbība ar šāda mēroga docētāju.

Kopš šī akadēmiskā gada sākuma TSI darbu uzsāka docētājs no Gruzijas Ioseb Gabelaia, viņš ir doktora grāda pretendents  International Black Sea University Tbilisī. I.Gabelaia ir speciālists mārketingā ar darba pieredzi amerikāņu kompānijās, un TSI maģistra programmas “Aviācijas vadība” studentiem docēs studiju kursus “Human Resource Management and Leadership” un “Marketing Management”.

Rudens semestra laikā TSI studentus sagaida tikšanās arī ar citiem ārvalstu pasniedzējiem.

Līdz 2020.gada 5.martam ir atvērts atklāts konkurss ārvalstu docētājiem sadarbībai ar TSI akadēmiskajā jomā. Detalizētāka informācija par atklāto konkursu ir pieejama TSI sadaļā Vakances.

Šī ESF projekta ietvaros no septembra TSI strādā docētāja no Latvijas Jūlija Mironova, kas šobrīd mācās doktorantūrā un turpina attīstīt savu akadēmisko karjeru. J.Mironova pildīs lektora pienākumus, kā arī docēs studiju kursu “Research Methods and Project Management”.

Kopumā divu gadu laikā (līdz 2020.gada oktobra beigām) projektā ir paredzēti ieguldījumi 676 083,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

contact us

raksti mums