TSI atlaides

Panākumi studijās – atlaide 10% apmērā tiek piešķirta TSI studentiem par labām sekmēm, ja vien vidējais vērtējums par iepriekšējo semestri nav zemāks par 8, visi vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm un sesija ir nokārtota savlaicīgi.

Aktīvists – atlaide no 5% līdz 10% tiek piešķirta TSI studentiem, kas aktīvi piedalās pašpārvaldes darbā, ir TSI zinātnisko klubu biedri vai zinātnisko konkursu uzvarētāji un laureāti, vai arī grupu “vecākie”.

TSI lielā ģimene – atlaide līdz 20% tiek piešķirta reflektantiem un TSI studentiem, kas ir RCAII, RAU absolventi vai absolventu tiešajiem radiniekiem (vecvecāki, vecāki, bērni, laulātais, brālis, māsa), TSI darbinieku vai TSI studējošo tiešajiem radiniekiem (vecvecāki, vecāki, bērni, laulātais, brālis, māsa).

TSI Alumni – atlaide 10% apmērā tiek piešķirta TSI absolventiem vai to tiešajiem radiniekiem (vecvecāki, vecāki, bērni, laulātais, brālis, māsa).

Sociālais atbalsts – atlaide 20% apmērā tiek piešķirta reflektantiem un TSI studentiem ar īpašām vajadzībām, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bāreņiem vecumā līdz 24 gadiem, kā arī daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot 3+ Ģimenes karti.

ERASMUS+  – atlaide 10% apmērā tiek piešķirta reflektantiem un TSI studentiem, kas ir absolventi kādai no TSI partner-universitātēm, ERASMUS + programmas ietvaros.

Plānotājs – atlaide līdz 10% tiek piešķirta reflektantiem un TSI studentiem, kas veic studiju apmaksu par diviem, trim vai četriem studiju gadiem.

Sadarbības partneris – atlaide līdz 20% tiek piešķirta reflektantiem un TSI studentiem, uzņēmumu darbiniekiem, kas noslēguši sadarbības līgumu ar TSI un aktīvi piedalās TSI pasākumos. Atlaides apmēru un uzņēmumu sarakstu katru gadu ar rīkojumu apstiprina TSI valde.

Mūsu partneri (uzņēmumi un iestādes)

Aicinām sazināties ar mums, lai uzzinātu savas atlaides apmēru.

! Ņem vērā

Atlaides tiek piemērotas uz noteiktu laika periodu (semestris/ viss studiju laiks)

|Stipendiju un grantu saņēmējiem atlaides netiek piemērotas

Atlaides netiek piemērotas studentiem, kuriem ir akadēmiskie vai finansiālie parādi.

Atlaides nesummējas

contact us

raksti mums