Swedbank

Kredīts ar valsts sniegtu galvojumu

Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai – iespēja saņemt kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti! Jaunā programma atbalsta studiju maksas segšanu tās pilnā apmērā. Esošie studiju un studējoša kredīti neierobežo kredīta saņemšanu studiju turpināšanai.

Pieteikties kredītam ir vienkārši – studiju un studējošos kredītus pilnībā garantēs valsts! Kredīts pieejams gan ES/EEZ pilsoņiem un nepilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja studijām Latvijas akreditētu un licencētu augstskolu studiju programmās gan bakalauriem, gan maģistriem un doktorantiem.

Kredīta pieteikšana norisināsies internetbankās uzreiz pēc ieskaitīšanas Augstskolas studējošo sarakstā. Savukārt, valsts garantiju banka piemēros pati pēc pieteikuma izvērtēšanas un līguma parakstīšanas – papildus nebūs jādara nekas!

Vairāk informācija šeit

Studiju kredīts paredzēts, lai segtu maksu par studijām. To izsniedz pilna un nepilna laika studentiem. Mācību laikā procentus par kredītu maksā valsts, bet kredīts jāsāk atmaksāt pēc studiju beigšanas.

Studējošā kredīts paredzēts studenta ikdienas tēriņu segšanai, to 10 mēnešus gadā ieskaita studenta kontā. Ik mēnesi banka no ikmēneša maksājuma atskaita procentus.

contact us

raksti mums