Sveicam skolotāju dienā

Sveicam skolotāju dienā!

Vēlam, lai vienmēr pietiek izturības, neizsīkstošas enerģijas, mirdzuma acīs un iedvesma, ko sniegt!

Lai priecīga šī diena un jauniem atklājumiem un sasniegumiem bagāts viss turpmākais mācību gads!

Jūsu Transporta un sakaru institūts

contact us

raksti mums