Elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Master of Engineering Sciences in Electronics
Akreditācija: līdz 31.12.2022
Programmas apjoms:
80 CP | 120 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 years (English, Latvian)
 • Nepilna laika - 2.5 years (English, Latvian)
 • Uzņemšanas prasības: Bachelor of Engineering in Electronics, Electricity-, Information Technology-related Sciences; Bachelor of Natural Sciences in Computer Sciences or Physics, or Second Level Professional Higher Education in Electronics, Physics or Computer Sciences
  "This study program prepares specialists with international qualifications in the field of Embedded electronics, who know the principles of engineering and are able to develop modern electronic real-time systems"
  Sergej Sarkovski
  Docents, 
  Dr. sc. ing.
  Sergejs Šarkovskis
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  Education of highly qualified specialists in the field of electronics, who can further:

  apply for the post of a head of the technical department or laboratory at the production site, in the state institutions or research institutes and universities

  engage themselves in the leading hardware and software development

  independently carry out scientific research

  continue education in doctoral studies

  Vēlas kļūt par…

  Project Manager in Electronics
  Head of Production Department
  Consultant of Local and International Projects in the Field of Electronics
  Software Senior Developer for Embedded Systems
  Hardware Senior Developer
  Technical Author
  Lecturer, Senior lecturer and later as a Professor at the University

  Vēlas nākotnē…

  use in practise the latest mathematical methods, modern and advanced digital signal processing algorithms, intelligent data analysis algorithms, methods for software implementation for embedded electronic systems

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 2 gadi 2.5 gadi 2.5 gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2000 EUR * 1600 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR 2560 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR 2800 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Intelektuālā datu apstrāde 46.0
  Operacionālas sistēmas reālajā laikā46.0
  Signālu ciparu apstrādes algoritmi un sistēmas812.0
  Sistēmu optimizācija46.0
  Integrālās transformācijas signālu ciparu apstrādē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Maģistra darbs2030.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Bezvadu iebūvētas sistēmas46.0
  Iebūvētas sistēmas uz moderno MK bāzē46.0
  Intelektuālās sistēmas-146.0
  SAF ķēdes projektēšana46.0
  Signālu adaptīvā apstrāde46.0
  Signālu procesoru pielietošana signālu ciparu apstrādē46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Zinātniski pētnieciskais laboratorijas praktikums46.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

  Studiju programmu atbalsta:

  HansaMatrix JSC logo
  ALFA RPAR logo
  mikrotik logo
  SAF logo
  UAV Factory logo

  Absolventu atsauksmes

  contact us