Elektronika

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: Inženierzinātņu maģistra grāds elektronikā
Akreditācija: līdz 31.12.2022
Programmas apjoms:
80 CP | 120 ECTS
Iespējamās studiju formas un valodas:
 • Pilna laika - 2 gadi (angļu, latviešu)
 • Nepilna laika - 2.5 gadi (angļu, latviešu)
 • Uzņemšanas prasības: Inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, elektrotehnikā, informācijas tehnoloģijās; dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai fizikā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība elektronikā, fizikā vai datorzinātnēs.
  "Šī studiju programma sagatavo speciālistus ar starptautisku kvalifikāciju iegultās elektronikas jomā, kuri pārzina inženierzinātņu principus un spēj izstrādāt modernas elektroniskās reāllaika sistēmas."
  Alexander Grakovski
  Profesors, 
  Dr. sc. ing.
  Aleksandrs Grakovskis
  Programmas direktors
  Personība, kura…

  Vēlas iegūt augsti kvalificēta speciālista izglītību elektronikas jomā, lai varētu:

  pretendēt uz tehniskās nodaļas vai laboratorijas vadītāja amatu ražotnē, valsts iestādēs,  pētniecības institūtos un universitātēs.

  iesaistīties starptautiskos projektos, kuros nepieciešami aparatūras un programmatūras izstrādē specialisti elektronikas jomā

  patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus

  turpināt izglītību doktorantūrā

  Vēlas kļūt par…

  Projektu vadītājs elektronikas jomā

  Ražošanas nodaļas vadītājs

  Vietējo un starptautisko projektu konsultants elektronikas jomā

  Iegulto sistēmu programmatūras vai aparatūras  vadošais programmētājs

  Lektors un vēlāk profesors universitātē

  Vēlas nākotnē…

  izmantot praksē jaunākās matemātiskās metodes, modernus un progresīvus ciparu signālu apstrādes algoritmus, inteliģentus datu analīzes algoritmus un iegulto elektronisko sistēmu programmatūras realizācijas metodes.

  Par programmu

   Studiju maksa

    Pilna laika Nepilna laika Tālmācība
  Studiju ilgums 2 gadi 2.5 gadi gadi
  ES iedzīvotāji EUR/gadā 2400 EUR * 1920 EUR *
  NVS valstu un Centrālāzijas valstu iedzīvotāji EUR/gadā 3200 EUR 2560 EUR
  Citu valstu iedzīvotājiem EUR/gadā 3500 EUR 2800 EUR

  * Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.


  Bloks A – obligātie priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Intelektuālā datu apstrāde46.0
  Operacionālas sistēmas reālajā laikā46.0
  Signālu ciparu apstrādes algoritmi un sistēmas812.0
  Sistēmu optimizācija46.0
  Integrālās transformācijas signālu ciparu apstrādē23.0
  Latviešu valoda23.0
  Zinātniskais seminārs I23.0
  Zinātnisko pētījumu metodoloģija23.0
  Maģistra darbs2030.0

  Bloks B – specializācijas priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Bezvadu iebūvētas sistēmas46.0
  Iebūvētas sistēmas uz moderno MK bāzē46.0
  Intelektuālās sistēmas-146.0
  SAF ķēdes projektēšana46.0
  Signālu adaptīvā apstrāde46.0
  Signālu procesoru pielietošana signālu ciparu apstrādē46.0
  Darba drošība, civilā un apkārtējās vides aizsardzība23.0
  Zinātniski pētnieciskais laboratorijas praktikums46.0

  Bloks C – izvēles priekšmeti

  Priekšmeta nosaukums
  Kp
  ECTS
  Brīvās izvēles priekšmets 4 6.0

  Studiju programmu atbalsta:

  mikrotik logo
  HansaMatrix JSC logo
  UAV Factory logo
  SAF logo
  ALFA RPAR logo

  Absolventu atsauksmes

  contact us