Ilustrative - servers

Datorinženierija un elektronika

Izvēlies – iestājies – esi pieprasīts!

Sekojot darba tirgus pieprasījumam un izmaiņām dažādās profesijās un nozarēs, TSI modernizē savas studiju programmas, atbilstoši industrijas pieprasījumam.

Bakalaura studiju programma DATORINŽENIERIJA un ELEKTRONIKA apvieno elektronikas, telekomunikāciju un datorzinātņu jomas, kuru apguve attīsta prasmes un kompetences, kuras pieprasa ceturtā un piektā industriālā revolūcija.

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā

Specializācijas (iespēja izvēlēties 2.kursā):
Iegultās elektroniskas sistēmas
Rūpnieciskā elektronika
Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

 • Pilna laika – 4 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)
 • Nepilna laika – 5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Studiju programmu izveidi un piedāvājumu nosaka darba tirgus nepieciešamība, un tās ir tiešā veidā saistītas ar industrijas pieprasījumu – attīstoties tehnoloģijām, mainās zināšanu kopums, kas vajadzīgs pilnvērtīgai tehnoloģiju izmantošanai un turpmākai attīstībai. Šobrīd ir neiespējami nošķirt elektroniskās iekārtas un sistēmas no programmēšanas, tādējādi industrijai ir nepieciešami speciālisti, kuri vienlīdz labi orientējas elektroniskajās iekārtās un sistēmās un to programmēšanā.”

Aleksandr Krainukov
Asoc. profesors, 
Dr. sc. ing.
Aleksandrs Kraiņukovs
Programmas direktors

Par programmu

Mūsdienu tehnoloģiju nozare piedāvā jau gatavus standartizētus produktus, kuru kombinēšana un programmēšana ir galvenais datorinženiera uzdevums.

Studiju programmas pilnveidošanā piedalījās nozares profesionāļi, kuri īpaši atzīmēja, ka profesionāli elektronikas speciālisti ir nepieciešami, taču daudz vairāk vajadzīgi speciālisti, kas labi izprot, kā strādā viena vai otra ierīce, un vienlaikus prot tās apvienot, integrēt un programmēt, no standartizētām ierīcēm izveidojot unikālu funkcionējošu produktu. Ēku inženiersistēmu automatizācija.

Studiju programma ietver studiju kursus:

 • Ēku inženiersistēmu automatizācija
 • Rupniecības robotu vadības programmu projektēšana
 • Kiberdrošība
 • Automatizētu industriālo sistēmu izstrāde
 • Ciparu telekomunikācijas sistēmu tehnoloģijas
 • Iegulto sistēmu projektēšanas pamati
 • Lietu interneta inženierija
 • Mobīlās un satelītu telekomunikāciju sistēmas
 • Programmatūras inženierija
 • Bezvadu sakari
 • u.c.

Programma bez teorijas ietver arī daudz praktisko nodarbību: studenti  individuāli vai grupās izstrādā jaunas funkcionālas ierīces iegultajām elektroniskajām un telekomunikāciju sistēmām, datortīkliem un rūpnieciskās automatizācijas sistēmām. Apvienojot akadēmiskās un praktiskās zināšanas, jaunie speciālisti, programmas absolventi, būs profesionāli sagatavoti reālajai dzīvei un Latvijas un starptautiskajam darba tirgum.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2200 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Piesakies konsultācijai šeit

Darba devēja atziņa

TSI absolventiem, kuri nāk pie mums strādāt, jau ir izpratne par jomu un galvenā prasme, ko sniedz augstākā izglītība - darbs ar informāciju un praktiskas iemaņas. Līdz ar to TSI absolventi daudz ātrāk iekļaujas darba procesā, jo īpaši tāpēc, ka viņiem jau ir pamata apmācības un vēlme attīstīties šajā nozarē.

contact us

raksti mums