Ilustrative - servers

Datorinženierija un elektronika

Izvēlies – iestājies – esi pieprasīts!

Sekojot darba tirgus pieprasījumam un izmaiņām dažādās profesijās un nozaru grupās, TSI modernizē studiju programmas, kas atbilst industrijas pieprasījumam!

Jaunā bakalaura programma DATORINŽENIERIJA apvieno elektronikas, telekomunikāciju un datorzinātņu jomas.

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds datorinženierijā un elektronikā

Specializācijas (iespēja izvēlēties 2.kursā):
Iegultās elektroniskas sistēmas
Rūpnieciskā elektronika
Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli

Programmas apjoms: 160 CP | 240 ECTS

Iespējamās studiju formas un valodas:

  • Pilna laika – 4 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)
  • Nepilna laika – 5 akadēmiskie gadi (latviešu, angļu)

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība

Uzņemšanas noteikumi

“Studiju programmu izveidi un piedāvājumu nosaka darba tirgus nepieciešamība, un tās ir tiešā veidā saistītas ar industrijas pieprasījumu – attīstoties tehnoloģijām, mainās zināšanu kopums, kas vajadzīgs pilnvērtīgai tehnoloģiju izmantošanai un turpmākai attīstībai. Šobrīd ir neiespējami nošķirt elektroniskās iekārtas un sistēmas no programmēšanas, tādējādi industrijai ir nepieciešami speciālisti, kuri vienlīdz labi orientējas elektroniskajās iekārtās un sistēmās un to programmēšanā.”

Aleksandr Krainukov
Asoc. profesors, 
Dr. sc. ing.
Aleksandrs Kraiņukovs
Programmas direktors

Par programmu

Šodienas tehnoloģiju industrija piedāvā jau gatavus standartizētus produktus, kuru kombinēšana un programmēšana ir galvenais datorinženiera uzdevums.

Programmas pilnveidošanā piedalījās profesionāļi no nozares, kas īpaši uzsvēra, ka ir nepieciešami spēcīgi elektronikas speciālisti, taču daudz vairāk vajag tos, kas labi saprot, kā strādā viena vai otra iekārta, un vienlaikus prot tās kombinēt, integrēt un programmēt, no standartizētām ierīcēm izveidojot unikālu funkcionējošu produktu.

Studiju programma ietver tādas jomas kā:
Shēmas un elektronika
Skaitļošanas algoritmi
Datoru arhitektūra un organizācija
Digitālais dizains
Iegultās sistēmas
Datoru tīkli
Sagatavošanās profesionālajai praksei
Informācijas drošība
Signālu apstrāde
Sistēmas un projektu inženierija
Sistēmas resursu pārvaldība
Programmatūras dizains
un daudz kas cits.

Programmā nodarbības docē  gan profesori ar ļoti dziļām akadēmiskajām zināšanām, gan nozaru speciālisti, kas padziļināti pastāsta par iespējamām problēmām nozarē un veidiem kā tās risināt, ļaujot uz dažādām lietām paskatīties caur reālās darba vides prizmu. Studentiem tas ļauj analizēt dažādas sarežģītības iegulto un telekomunikāciju sistēmu, moderno datortīklu un rūpnieciskās automatizācijas procesoru sistēmu darbības principus, kā arī efektīvi risināt dažādus projekta un ražošanas tehnoloģiskos uzdevumus, izmantojot procesoru un elektroniskās iekārtas.

Programma bez teorijas ietver arī daudz praktisko nodarbību: studenti  individuāli vai grupās izstrādā jaunas funkcionālas ierīces iegultajām elektroniskajām un telekomunikāciju sistēmām, datortīkliem un rūpnieciskās automatizācijas sistēmām. Apvienojot akadēmiskās un praktiskās zināšanas, jaunie speciālisti, programmas absolventi, būs profesionāli sagatavoti reālajai dzīvei un Latvijas un starptautiskajam darba tirgum.

Studiju maksa

 Pilna laikaNepilna laikaTālmācība
Studiju ilgums4 gadi5 gadi 
Studiju maksa EUR/gadā3500 EUR3500 EUR 
Samazināta studiju maksa reflektantiem no 🇱🇻 🇱🇹 🇪🇪 🇺🇦 🇪🇺 un EEZ, EUR/gadā2700 EUR2200 EUR 
* Ja semestra studiju maksa tiek dalīta mēneša maksājumos (5 maksājumi), studiju maksas apmērs palielinās par 100 euro semestrī.

Piesakies konsultācijai šeit

Vārds no darba devēja

TSI absolventiem, kuri nāk pie mums strādāt, jau ir izpratne par jomu un galvenā prasme, ko sniedz augstākā izglītība - darbs ar informāciju un praktiskas iemaņas. Līdz ar to TSI absolventi daudz ātrāk iekļaujas darba procesā, jo īpaši tāpēc, ka viņiem jau ir pamata apmācības un vēlme attīstīties šajā nozarē.

contact us

raksti mums