Ienākošo darbinieku mobilitāte

TSI laipni aicina pasniedzējus un administratīvos darbiniekus no Erasmus+ partneraugstskolām veikt Erasmus+ mācību vai apmācības mobilitāti TSI.

Erasmus+ mobilitāte mācību nolūkos

TSI fakultāšu studiju procesa vispārējo plānošanu un vadību, zinātnisko, metodisko un administratīvo darbu koordinē fakultāšu dekāni:

Transporta un vadības fakultātes dekāns – Profesore, Dr.oec. Inna Stecenko; Stecenko.I@tsi.lv

Inženierzinātņu fakultātes dekāna p.i. – Profesors, Ph. D. Emmanuel Merchan; Merchan.E@tsi.lv

Mobilitāti mācību nolūkos var īstenot šādos studiju virzienos:

  • Datorzinātne
  • Elektronika un telekomunikācijas
  • Transports un loģistika
  • Aviācijas transports
  • Ekonomika un vadība
  • Telemātika un loģistika
  • Studiju programmu saraksts

No Erasmus+ partneraugstskolas personāla, kas piesakās pasniegt TSI, tiek sagaidīts, lai pasniegtu vismaz 8 akadēmiskās stundas vizītes laikā no 2 līdz 5 dienām.

Lai pieteiktos Erasmus+ mobilitātei mācību nolūkos, lūdzu:

  • sazinieties ar attiecīgās fakultātes akadēmisko lietu prodekānu, lai noskaidrotu vizītes iespējas un laiku, kā arī Jūsu piedāvāto mācību programmu:

Transporta un vadībzinātņu fakultātes Akadēmisko Lietu Prodekāne – Prof., Dr.sc.admin. Julija Stukalina: Stukalina.J@tsi.lv.

Inženierzinātņu fakultātes Akadēmisko Lietu Prodekāns – Maksims Smoļaņinovs, Smoljaninovs.M@tsi.lv

  • sazinieties ar Starptautisko Attiecību daļu, lai nokārtotu vizītes formalitātes:

Starptautisko attiecību daļas vadītāja – Anželika Smagina; Smagina.A@tsi.lv

Erasmus+ mobilitāte apmācības nolūkos

Erasmus+ partneraugstskolu darbinieki ir laipni aicināti apmeklēt TSI, lai tiktos ar TSI pārstāvjiem no attiecīgajām struktūrvienībām nolūkā apmainīties ar pieredzi un apspriest iespējamās sadarbības iniciatīvas un projektus.

Erasmus+ apmācības mobilitātes līgums jānosūta TSI Starptautisko Attiecību daļai ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms plānotās mobilitātes.

Tajā skaidri jānorāda un jāuzskaita dalībnieka interešu jomas, galvenās tēmas, kas tiks apspriestas mobilitātes laikā, kā arī mobilitātes gaidas, nodomi un motivācija.  Līgums jānosūta Starptautisko attiecību daļas vadītājai Anželikai Smaginai: Smagina.A@tsi.lv

TSI Starptautisko attiecību daļa sniegs atbildi par ierosināto mobilitātes programmu 2 nedēļu laikā pēc līguma saņemšanas.

Pēc Erasmus+ mobilitātes programmas pabeigšanas dalībnieks saņems Erasmus+ mobilitātes programmas pabeigšanas sertifikātu.

contact us

raksti mums