Intrenational Educational Day

Starptautiskā izglītības diena

Transporta un sakaru institūta (TSI) darbinieki un studenti vienmēr seko attīstības mērķiem – attīstība zinātnei, uzņēmējdarbībai un sabiedrības nākotnei.

20 inovatīvas laboratorijas, >100 zinātniski projekti un 99% absolventu veiksmīga nodarbinātība – tie ir tikai daži no skaitļiem, kas turpina mūs motivēt!

24. janvāris ir starptautiskā izglītības diena – UNESCO iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt izglītību ilgtspējīgai attīstībai, cilvēktiesībām un pasaules mieram. Svinot šo dienu, mēs ar lepnumu skatāmies uz vairāk nekā gadsimtu ilgu vēsturi un mantojumu – atklājumu un attīstības gadiem, prasmju apguves un izaugsmes laiku, un, it īpaši, visspēcīgāko resursu – mūsu zināšanām. Mēs atbalstām izglītības iniciatīvu (Education for all) un vienmēr cenšamies nodrošināt visefektīvāko mācību pieredzi ikvienam TSI kopienas dalībniekam.

Sveicam visus Starptautiskajā izglītības dienā!

contact us

raksti mums