Robotics participants

Robotikas nodarbības sadarbībā ar Rīgas Purvciema vidusskolu

Rīgas Purvciema vidusskolas mācību priekšmets “Robotika”, kas visa mācību gada garumā tika īstenots sadarbībā ar TSI, ir veiksmīgi apgūts.

Kā noslēguma pārbaudes darbu vidusskolēni prezentēja grupās izstrādātus projektus. Zēni un meitenes demonstrēja robotikas nodarbībās iegūtās prasmes un zināšanas, kā arī stāstīja par savu projektu unikalitāti. Katrs, katra projekta dalībnieks ieguldīja savu darbu, lai “mājdzīvnieks” varētu pārvietoties patstāvīgi un apiet šķēršļus, būdams neatņemama neatkarīga struktūra.

Paldies Rīgas Purvciema vidusskolai par veiksmīgo sadarbību mācību priekšmeta ietvaros, un ceram uz jaunām sadarbībām nākotnē!

contact us

raksti mums