Projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” (pēcdoktors: Dr.oec. Jeļena Popova)

PostDoc Latvia logo

2020. gada septembris-oktobris-novembris

Šajā periodā tika iesniegts un pieņemts publicēšanai raksts, kas veltīts zinātniskās izpētes literatūras pārskatam par izmaksu pieeju viedās pilsētas koncepcijas ietvaros, indeksēts Scopus datu bāzē. Raksts tiks publicēts žurnālā Economic Annals-XXI, 2020, Vol. 183, 5. izdevums, ISSN 1728-6239 (tiešsaistē), ISSN 1728-6220 (Drukāt). Žurnāls ir indeksēts Scopus (CiteScore 2019: 1.4); ESCI (byWoS), Clarivate (Scimago Journal & Country Rank (SJR)); EBSCOhost; Indekss Koperniks; Ulrich’s Periodical Directory; C.E.E.O.L .; INFOBASE INDEX; RSCI; ERIH PLUS.

Papildus tam tika sākta tādu viedās pilsētas dimensiju izpēte kā ekoloģija (atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika) un izglītība. Tika publicēts zinātnisks raksts un sniegtas prezentācijas par tēmām Ukrainā (Kijevā) un Kirgizstānā (Biškekā, Tokmokā) Tika uzsākta arī tādu viedās pilsētas sastāvdaļu izpēte kā maksājumu sistēmas un intelektuālais kapitāls.

contact us

raksti mums