PostDoc Latvia logo

Projekts “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095) veiksmīgi turpinās un pēdējos 3 mēnešos svarīgākās veiktās darbības

Projeka ietvaros pēdējos trīs mēnešo svarīgākās paveiktās lietas:

– aprīlis – jūnijs: mobilitāte uz Havaju dabas enerģijas institūtu (HNEI), ASV. Šīs mobilitātes laikā tika veikts pētījums par maršrutēta viedā tīkla modeli. Tika rīkotas tikšanās un diskusijas ar augsta līmeņa HNEI speciālistiem un pētniekiem, par eksperimentālo praktisko darbu ar viedajiem mēraparātiem, ko lieto viedtīkliem, modelēšanas darbiem un citiem mērījumiem enerģētikas jomā.

– sagatavota un iesniegta vidusposma atskaite par integrētā enerģijas ražošanas, izplatīšanas un apsaimniekošanas projekta modeli, lai ziņotu par projekta gaitu un sasniegumiem.

– Balstoties uz sanāksmēs un diskusijās par inovatīvām enerģijas sadales un uzglabāšanas sistēmām viedtīklā un piedāvātajām viedtīkla modeļa priekšrocībām, salīdzinājumā ar parasto sistēmu, tika sagatavots raksts par par jaunu konceptuālu pieju viedajiem  tīkliem.

contact us

raksti mums