PostDoc Latvia logo

Projekts “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095) veiksmīgi turpinās un pēdējos 3 mēnešos svarīgākās veiktās darbības

  • Piedalīšanās konferencē RelStat-2018 – 18. Starptautiskā daudznozaru konference „Reliability and Statistics for Transportation and Communication” (2018. gada 17.-20. Oktobris, Rīga, Latvija) ar zinātniskā darba prezentāciju ar nosaukumu “ Power Plant Optimal Operation Time Approach in Best Energy Mixture Model with Simulation Analysis”, kas tika veidots kopā ar projekta partneriem no Japānas, MDBL, Keio Universitātes Aleksandrs Dudko, Zinātnes un tehnoloģijas augstskola, Keio Universitāte, Prof. Kunihiko Okano un vadošais pētnieks Dr. Hiromi Yamamoto no Centrālā elektrotehnikas institūta Rūpniecība, Tokija.
  • Dalība 2018. gada simpozijā par ITER / BA aktivitātēm – simpozijs par cilvēces rītdienu – kodolsintēzes enerģija 2018. gada 14. decembris, Tokija, Japāna. (http://www.fusion.qst.go.jp/fusion-energy-forum/topics/topics2018/topics2018seika.html)
  • Dalība starptautiskajā seminārā par vides jautājumiem, iepazīstinot ar projekta „Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095” pašreizējiem rezultātiem. 2018. gada decembris, Japāna.
  • Mobilitātes pasākumi, 2018. gada decembris, Tokija, Japāna.  Zinātniskā sadarbība un zināšanu apmaiņa par enerģētiku un vides jautājumiem ar prof. Yasushi Kiyoki, MDBL, Keio universitātē.

contact us

raksti mums