Projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes

PostDoc Latvia logo

Martā projekta 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” ietvaros notika sekojošas aktivitātes:

Tika nodots izskatīsāna viens raksts, kā arī paralēli tiek sagatavoti 2 citi raksti. Tie ir praktiskie apskati par viedo procesu realizācija Vidusdaugavas reģionā Latvijā.

Lai sagatavotu šos rakstus, notika tikšanās ar Vidusdaugavas novada pilsētu administrācijām. Diskusijas bija par atkritumu savākšanu un to apglabāšanu; administrēšanas procesien; pašvaldību mijiedarbība ar iedzīvotājiem; cenu noteikšanas stratēģija pašvaldības procesiem.

Tika ņemta dalība 63rd International Scientific Conference, kas notika Daugavpils Universitātē ar abstraktu: Fin Tech Company Within Smart City: Cost-Benefit Approach.

Turpinājās arī sadarbība ar nozaru pārstāvjiem (digitālā banku darbība; transports)

contact us

raksti mums