PostDoc Latvia logo

Projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/095 “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” jaunumi par trešo ceturksni

Pēdējo trīs mēnešu laikā sadarbībā ar projekta partneri no Japānas, MDBL, Keio Universitāti Kunihiko Okano un Hiromi Yamamoto no Centrālā pētniecības institūta elektroenerģijas rūpniecības Tokijā, zinātnisks raksts ar nosaukumu “Labākais enerģijas maisījuma modelis un elektroenerģijas ražošanas modelēšanas pieeja – pētījums par Latvijas situāciju”, kas tika prezentēts 2018. gada 4.-8. Jūnijā Starptautiskajā Eiropas-Japānas konferencē (EJC 2018). Mēs ierosinājām labāko enerģijas maisījuma modeli specifiski BEMM-SC gadījuma, tas ir Latvijas gadījumā – elektroenerģijas ražošanas simulācijas pieeju. Pamatojoties uz Latvijas gadījuma piemēru, mēs piedāvājam ieviest kombinēto bio-vēja enerģijas sistēmu.

Jauns raksts par labākās Enerģija Maisījums modelis optimizētam darbības laikam (BEMM-OOT) tika sagatavots un iesniegts starptautiskajā konferencē  ar nosaukumu “Spēkstaciju optimālas darbību laiks, labākajam enerģijas maisījumu modelis uz simulācijas analīze pamata”. Iesniegtais raksts šobrīd ir apstiprināšanas fāzē.

Paredzēts, ka šis pētījums tiks prezentēts Starptautiskajā konferencē Reliability and Statistics in  Transportation and Communication (RealStat2018).

contact us

raksti mums