Digitally supported and virtual study practices for modern logistic systems (DIGILOG)

Periods: 01.09.2018
- 31.08.2021
Programma: ERASMUS+

Projekta vadītājs/a:

Valsts emeritētais zinātnieks, profesors 

Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.
Igors Kabaškins
Inženierzinātņu fakultāte
Igor Kabaskin

Academic degree and current position in TSI: Professor, Dr.sc.ing. Dr.hab.sc.ing, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of PhD Programme “Telematics and Logistics”.

Previous Experience: Founder and President of Transport and Telecommunication Institute for over 15 years, Vice-rector for Research and Development Affairs for more than 10 years

Membership: Member of the Joint OECD/ITF Transport Research Committee (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, ITF – International Transport Forum), Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Corresponding Member of Latvian Academy of Science, President of Latvian Transport Development and Education Association, President of Latvian Operations Research Society, Editor-in-Chief of the Journal “Transport and Telecommunication”, Member of the board of the Journals “Transport”, “Technological and Economic Development”, “Journal of Aviation Technology and Engineering” etc.

Academic experience: Author of more than 600 academic and research publications, author of 68 patents. Expert of the Latvian Council of Science in Civil and Transport Engineering, Chairman of promotion council for PhD degree in Civil and Transport Engineering, Chairman of Professor Council in Telematics and Logistics.

Teaching at post- and graduate level: 45 years of pedagogical experience in university; courses: Research Methodology (PhD programme); New Trends of Telematics and Logistics Development (PhD programme), Research Methodology (MSc programme), Theory of Systems and System Analysis (MSc programme), Transport Policy (MSc programme), Intelligent Transport Systems (MSc programme), Reliability Engineering (BSc programme) etc.

Participation in projects: has participated in 37 international projects (in 26 projects as national coordinator of the projects) and 26 Latvian research projects and programs (in 23 as head of the projects) within the frame of COST Activities, Horizon 2020, Framework Programs, INTERREG etc. 

Research Interests: Transport Telematics and Logistics, Smart Cities, Analysis and Modelling of Transport Systems, Intelligent Transport Systems, Reliability of Electronics Systems, Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Information Technology Applications, Electronics and Telecommunication, Decision Support Systems, Avionics, Air Traffic Control Systems and others.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Supervisor of 9 PhD theses and more than 200 Master and Bachelor theses.

Awards: 2 Gold and 5 Silver Medals of International Research and Innovation Exhibition of Innovators (1985-1990); Honorary title “Latvian Honored Inventor”, Latvian Parliament (1989); Award for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology, USA (1998); Award and memorial medal for outstanding research in computer science and informatics,  Latvian Academy of Sciences (2001); Award and memorial medal for outstanding performance of research in air navigation, communication and radar technology, Latvian Academy of Sciences (2002); Certificate of Recognition as a significant contribution to the research and educational work in the transport, logistics and information technology, as well as on the international success in science, Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia (2014); Certificate of Honor of the Latvian Academy of Sciences for research in the field of transport and logistics (2019).

Projekta Numurs: 2018-1-EE01-KA203-047107

Projekta vadītājs: Prof. Igor Kabashkin

Īss projekta apraksts:

Transporta un loģistikas digitalizācija (T&L) ir viens no galvenajiem Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas balstiem. Eiropas transporta tīkla integrācija, vienotas Eiropas dzelzceļa telpas (SERA) un daudznacionālas loģistikas pakalpojumu darbības vides izveide ir vēl viens svarīgs transporta nozares izaicinājums. Abiem šiem izaicinājumiem nepieciešama jauna vienota pārnacionāla izglītības prakse. E-apmācības un starppriekšmetu iespēju uzlabošana universitātēs un PIA iestādēs ir veids, kā saskaņot valstu pasūtījumu un sagatavot studentus un praktikantus darbam digitālajā, daudznacionālā vidē. Šādas koncepcijas ieviešana ļaus studijām būt daudz atvērtākām un elastīgākām, kā arī specializācijas un savstarpēju sadarbību veicinošai starp izglītības iestādēm, kā arī dos jaunu darba un mācību saskaņošanas veidu, padarīs mācību ceļus daudzveidīgākus un nodrošinās labāku nodarbinātību.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību un apmaiņu starp izglītības un apmācības sistēmām digitalizācijas ziņā T&L ietvaros, saskaņā ar jauno Eiropas Savienības stratēģiju – Vienotā Eiropas dzelzceļa telpa.

Lai sasniegtu projekta mērķi, četru partnerorganizāciju tīkls izveidos virtuālu mācību vidi.

Partneri:

  1. TTK University of Applied Sciences (TTK UAS)
  2. Häme University of Applied Sciences (HAMK)
  3. The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Projektu finansē Eiropas Savienības programma ERASMUS+ ar atbalstu 197673 EUR apmērā

DIGILOG projekta pasākums 2021. gada 23. aprīlī:

  1. Pasākuma apraksts
  2. Pasākuma programma
  3. Pasākuma video ieraksts
  4. Dalībnieku saraksts
  5. Prezentācija

contact us

raksti mums