PostDoc Latvia logo

Projekta PostDOc ziņojums

Šajā laika posmā žurnālos, kas indeksēti Scopus (Q1) un WoS, tika publicēti divi raksti:

1) Popova, Y.; Popovs, S. 2022, 14, 2789. “Impact of Smart Economy on Smart Areas and Mediation Effect of National Economy. Sustainability” https://doi.org/10.3390/su14052789

2) Popova, Y.; Zagulova, D. UTAUT “Model for Smart City Concept Implementation: Use of Web Applications by Residents for Everyday Operations. Informatics”   2022, 9, 27. https://doi.org/10.3390/informatics9010027

Recenzijai tika iesniegts viens raksts (Informātika, MDPI, 1. ceturksnis, paredzamais publicēšanas laiks – 2022. gada aprīlis, kā arī tika iesniegts abstrakts dalībai konferencē (IV starptautiskajā konferencē “Inovācijas procesu vadība izglītības un zinātnes modernizācijas kontekstā”, 2022. gada 6.-8. aprīlis, Diseldorfa). Sagatavotas tēzes iesniegšanai dalībai trijās starptautiskajās konferencēs. Savākti un apkopoti, apstrādāti dati raksta sagatavošanai. Zinātnisko rakstu un referātu lasīšana par tēmu Notikusi komunikācija ar nozares pārstāvjiem

contact us

raksti mums