PostDoc Latvia logo

Projekts “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095)

Manas pēdējās mobilitātes laikā uz Havaju Dabas enerģijas institūtu (HNEI, ASV) tika sagatavots raksts „Energy Exchange Model in Routed Grid”, kura pamatā bija diskusijas un tikšanās ar augsta līmeņa HNEI speciālistiem un pētniekiem. Visbeidzot tika sagatavots un pabeigts darbs ar nosaukumu “ Energy Exchange Model in Routed Energy Distribution Network”, kas tika iesniegts ACM BuildSys 2019 starptautiskajā konferencē un tas arī tika pieņemts prezentācijai šajā konferencē. Ir ticis sagatavots arī raksts “Open Routed Energy Distribution Network Based on a Concept of Energy Router in Smart Grid “, kas tapis balstīts uz sanāksmēm un sadarbības diskusijām ar HNEI darbiniekiem par inovatīvām enerģijas sadales un uzglabāšanas sistēmām viedajā tīklā prezentēšanai iiWAS 2019 Starptautiskajā konferencē. Raksts pašlaik tas recenzēts.

Tuvākajā laikā PostDoc pētnieks plāno apmeklēt sesto ACM Starptautisko energoefektivitātes konferenci (ACM BuildSys 2019) 2019. gada novembrī Ņujorkā, ASV, tajā prezentējot iepriekš minēto rakstu par enerģijas apmaiņas modeli maršrutētā enerģijas sadales tīklā. Tā pat tiek veikti sagatavošanās darbi dalībai RelStat2019 konferencē par paredzamību un statistiku transporta un loģistikas nozarē (RelStat 2019), kas notiks 2019. gada oktobrī Rīgā, Latvijā. Ar prezentāciju par jaunākajiem pētījumiem ar nosaukumu “Routed Energy Distribution Network Concept with Electrical Energy Router”.

contact us

raksti mums